۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

تنهایی

بودن با کسانی که هم‌جنسشان نیستی، کسانی که با درد و خواست و آرزوها و نیازهای یکدیگر بیگانه‌اید، بیش از تنها با خود بودن، تنهایی می‌آورد.

۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

هر کس که دلباخته‌ی چیزی (هر چیزی) باشد، با بخشی از هستی خود هماهنگی تنگاتنگ پیدا کرده است. کسانی که  دلباخته‌ی هیچ‌ چیز نیستند، دشوارترین کسان‌اند. برای شناخت بهتر انسان‌ها، باید به جستجوی چیستی و شمار آنچه بدان دلباخته‌اند گشت.