۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

راه ما

دریای آتش را
نفس باد را
لبخند ابر را
در میانه ی زمان
در درست می گیریم.
رنگ ها را در بی رنگی خود
و مزه ها را با کام خویش
زیر پا می گذاریم.
من و تو
از فرای غم و سرور
بیش از تاب و شور
تنها یک واژه را یاد می کنیم
و هستی اش را ناب ترین سرود می خوانیم
عشق.

۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

عشق


عشق یک نام است نه یک صفت. نمی توان عاشق تر بود، نمی توان اندکی عاشق بود. عشق کمیتی بسته ای است. صفر و صد است، سیاه و سپید است، عاشق صد است و بی عشق صفر، عاشق سپید است و بی عشق سیاه. میانه و خاکستری موجود نیست.
از همین رو است که ناگهان پیدا می شود و ناگهان دگرگونی می آفریند.
هرچند برای سپیدی و صد بودن آمادگی نیاز است و این آمادگی ممکن است زمان و تلاش بخواهد. ولی تا لحظه ای ناشناس، تا موعدی مطمئن برای پیرو راه، رسیدن به این گوهر زمان می برد.

۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

درد عشق


درد عشق نه دردیست که عذاب باشد، اشکی است که از کنار لبخندی می گذرد و سنگینی باریست که شادابی می آورد و بیماری است که در پی درمان نیست.

جایگاه معشوق


زندگی لیلی در یاد مجنون است نه در خانه ای از سنگ، و وصال و دیدار لیلی در دل مجنون است نه بر روی خاک.

۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

تغییر گذشته

آزمایشهایی انجام شده است که توانایی تغییر گذشته را برای انسان به اثبات می رساند. قرآن در آیه ی 70 سوره ی فرقان به کسانی که از راه خطا بازگشته اند و در راه نیکی و سامان دادن گام برمیدارند مژده داده که نه تنها زشتی هایشان بخشیده می شود که به جای آنها نیکی گذاشته می شود. به نظر این جابجایی تنها نمادین نیست که به راستی گذشته ی انسان را می توان دیگرگونه کرد و بهبود داد.

ساخت زندگی

زندگی و جهان آدمی با اندیشه هایش ساخته می شود، تا به آن اندازه عده ای می گویند هر کسی را دنیایی است که از دنیای دیگران جداست و راهی برای دسترسی و شناخت دنیای یکدیگر نداریم. هرچند که این سخن تا حدی گزاف گویی می آید.

حال که اندیشه مان این اندازه در ساختن کیهانمان تواناست، شناخت و تصور جهان ها و زندگی هایی که می توان ساخت و آشنایی با اینکه چگونه می توان بود و شد بسیار اهمیت میابد. اینجاست که خواندن کتاب در ساخت زندگی اثر شگفت آور خود را می سازد. کسانی که کتاب می خوانند، در سرگذشت دیگران درنگ می کنند و تخیل خود را به کار می گیرند، تنها با اندیشه ی متفاوتی که برای خود رقم می زنند، زندگی متفاوت و شگفتی را برای خود می سازند.

سالگردها

آیین برگزاری سالگرد برای روزهای مهم زندگی فردی و اجتماعی که از سالهای دور زیست آدمی برای ما به ارث رسیده، اثر و کارکردی بیش از یادآوری دارد. دو ویژگی خاص و دارای اهمیت دارند: 1. گردهایی چندین نفر پیرامون موضوعی مشخص انرژی همه آنها را گرد می آورد که باعث می شود هر کدام از آن افراد انرژی چندین برابر دریافت کنند و مجموع این انرژی ها در ساخت دنیای آنها بسیار نیرومندتر میشود.

2. تمرکز و یادآوری یک خاطره، یک روز یا یک رویداد، حس و انرژی همان رویداد نخستین را با خود می آورد و به این می ماند که به راستی تکرار شود. و هر چه این سالگردها را جدی تر و با احساس تر برگزار کنیم، به حرکت مان در مسیر دلخواه آسانی بیشتر می بخشد