۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

پرسش ۴

آدمیان از چیزهایی گوناگونی می‌ترسند. رفتار آنها را نیز می‌توان با شناخت ترس‌هایشان تا اندازه‌ای پیش‌بینی کرد. رفتار کسی که از فراهم شدن زندگی مادی خود در ترس است، با کسی که از داوری دیگران می‌ترسد، با کسی که از تنهایی می‌ترسد و ... دیگرگونه است. در یک دسته‌بندی چکیده، چند گونه ترس می‌توان برای آدمیان یافت؟ و آیا ترسی هست که ریشه‌ی همه‌ی این ترس‌ها باشد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر