۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

پرسش ۳

برخی ویژگی‌ها را از دید نظری نمی‌توان با یکدیگر گرد آورد. مانند سپید رنگی و سیاه رنگی همزمان یک پیکره. برخی از ویژگی‌ها را از دید نظری می‌توان در کنار هم پنداشت، ولی از دید عملی نه. مانند خودرویی که هم بسیار تند برود و هم ترمز سستی داشته باشد. چنین خودرویی، عمر چندان درازی نخواهد داشت که بتوان از آن در کنار دیگر خودرو‌ها سخن گفت. با این پیش‌گفتار، کدام ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی انسان را نمی‌توان همزمان در یک نفر دید؟ آیا می‌توان چنین ویژگی‌هایی برای انسان پیدا کرد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر