۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

اگر نیکی دشوارتر از بدی باشد…

اگر نیکی را برتر از بدی بدانیم، و اگر مهربانی را توانمندی و بی‌مهری را کم‌توانی بدانیم، آنگاه از کسانی که بدی و بی‌مهری می‌کنند نمی‌رنجیم، بلکه در پی سستی یا ترسی در درونشان می‌گردیم و از خود شکیبایی و آرامش بیشتری نشان می‌دهیم.

۱ نظر: