۱۳۹۳ شهریور ۲۸, جمعه

خردمندی

خردمندی آن است که پیش از هر کاری به یاد داشته باشیم که که هستیم، جایگاهمان در جهان چیست، هدف‌مان کدام است، و جایگاه مخاطب‌مان برای ما کجاست.

۱ نظر: