۱۳۹۳ شهریور ۲, یکشنبه

بیشترین بهره‌ای که از آموزش دیدن و اندیشیدن و کتاب خواندن به دست می‌آید، این است که آنچه را که تهی از معنی یا بی‌ارزش است را بشناسیم و از آن دوری کنیم. و از این رو، حتی دقیقه‌ای را گذراندن به کاری که بی‌ارزش بودنش روشن است، هدر دادن همه‌ی زمانی است که به کارهای باارزش گذشته است.