۱۳۹۳ خرداد ۲, جمعه

رشد تا کی؟

من از همه‌ی شمایی که روانم را آزرده می‌کنید سپاسگزارم، چرا که فرصت ارزشمند شناخت خود را برایم فراهم می‌کنید. تا روزی که به جای رویارویی آرام و آگاهانه با هر خوبی و بدی، احساس‌هایم مرا دستخوش دگرگونی کنند، جا برای رشدم بازمانده است.