۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

هنوز یاد نگرفته ایم که یاد بگیریم

۱۳۹۲ خرداد ۲, پنجشنبه

“ ولی من به شما می‌گویم:
به دشمنانتان عشق بورزید،
خحسته دارید آنان را که دشنامتان می‌گویند،
به آنها نیکی کنید که از شما تنفر دارند،
و برای هر که از شما کینه توزانه بهره می‌برد
و شما را پیگیری می‌کند، دعا کنید.”
انجیل متی


و اینگونه هیچ دشمنی تهدید نخواهد بود.