۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

تاثیر ایده‌ها

باور به برخی ایده‌ها، هر چند که آن ایده‌ها به راستی وجود نداشته باشند، می‌تواند بهتر از باور نداشتن به آنها باشد. باور به کمال، باور به نیکی و بخشوده شدن، راه را به سوی بهروزی باز می‌کنند. هرچند شاید هیچ انسانی نباشد که به کمال به معنی راستین آن رسیده باشد، ولی باور به این ایده خود بر پندار و گفتار و جهت گیری زندگی اثرگذار است. همین اثرگذار بودن بسنده است تا هر ایده‌ای را جدا از واقعی بودن یا نبودنش بررسی کنیم.

۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

در غم جدایی

جدایی از دلبندانمان دو گونه است. یا آنها آگاهانه ما را رها می‌کنند و زندگی خود را بی ما تعریف می‌کنند، که بدینگونه ما دلتنگ مهربانی یا نزدیکی یا کمکشان می‌شویم. یا ناخواسته از ما جدا می‌شوند و از دنیا ‌می‌روند. زمانی که کسی از ما آگاهانه جدا شود غممان افزون بر از دست دادن نزدیکی او، احساس ناخوشایند اینکه دیگه به ما مهری ندارد است. ولی دست کم می‌دانیم که آن کس هنوز در دنیا هست و امیدی به دیدارش می‌توان داشت. زمانی که دلبندی از دنیا می‌رود، به جز از دست دادن نزدیکی او، دست کم احساس نمی‌کنیم که مهر او به ما هیچ‌گاه از میان رفته است، ولی امیدی به دیدار دوباره‌ی او نمی‌توان داشت. آنچه که میان همه‌ی این غم‌ها مشترک است این است که غم خودمان را می‌خوریم. و آنچه که پنهان می‌ماند و جشن گرفته نمی‌شود این است که عشق ما به هیچ گونه از میان نخواهد رفت. خود این عشق سرچشمه‌ی نزدیکی ما به همه‌ی زیبایی‌های دلبندمان است، چه تن یا روان او با ما باشد چه نباشد. از راه عشق، ما زیبایی‌های دیگران را برای همیشه از آن خود می‌کنیم.

۱۳۹۱ اسفند ۲۴, پنجشنبه

زیستن در زمان کنونی و نیکومنشی

زیستن در امروز با نیکومنشی پیوندی سرراست دارد. آنکه در خاطره‌ی غم و شادی‌های گذشته گرفتار نیست، و ترس یا مصلحت‌اندیشی آینده را ندارد، رفتارش با دیگران بیشتر برپایه‌ی بنیادهای اخلاقی و خردگرایانه است.