۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

شادی

میان شادی و غم فاصله است. نبود غم، شادی نمی آورد، شادمانی را باید آموخت.

۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

آزادی راستین


آزادی جامعه‌‌ی انسانی به آزادی هر فرد این جامعه وابسته است. آزادی هر فرد را می‌توان به آزادی او در پیروی از طبیعت خود و آزادی اندیشه‌ی او در به رسمیت شناختن احساس و خواست و هدف زندگیش تعریف کرد. و آشکارا، آزادی اندیشه را با زور فیزیکی نمی‌توان کران‌مند کرد. آزادی اندیشه را می‌توان به وسیله‌ی هجوم تبلیغی اندیشه‌های دلخواه و جلوگیری از شنیده شدن و پخش شدن اندیشه‌های ناخواسته، کران‌مند کرد.
از این رو، تا زمانی که انسان‌ها به جای آنکه خود را در ارزش‌های طبیعت و احساس و خواست درونی خود بشناسانند، به ارزش‌های کران‌مند به زمان و جامعه محدود بمانند، آن‌ها و جامعه‌شان، رنگ آزادی راستین را نخواهند دید.