۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

گزیر در بزنگاه

در زمان هایی که تصمیمی اخلاقی باید برگزید، اندیشیدن و سنجیدن نادرست است و باید باوری را که در هنگام رهایی از فشار گزینش داریم به کار ببندیم، تا از فریب خویش بدور باشیم.

۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

خویشکاری در زندگی

برترین خویشکار(وظیفه) آدمی شکوفا کردن همه ی استعدادهایش با نگرش به نخستینگی (اولویت) آنها است. نخستین پیش شرط این شکوفایی پاکی است.